โปรแกรมคำนวนเบรกและค่าความแตกต่าง

รายการ รายละเอียด
เลขที่เอกสาร
ทะเบียนรถ
เจ้าของรถ
ยี่ห้อรถ
วันที่ทดสอบ 23/06/2567 17:28:20 น.
น้ำหนักเพลา (kg)
น้ำหนักรวม (kg)
เบรกเท้า เพลาที่ 1 เพลาที่ 2 เพลาที่ 3 เบรกมือ
ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา
แรกเบรกสูงสุด (N)
ค่าความแตกต่างสูงสุด (%)
ผลรวมประสิทธิภาพเบรก/เพลา (%)