ระบบคำนวนภาษีรถยนต์

ภาษีรถเก๋ง ภาษีรถกระบะ ภาษีรถบรรทุก ภาษีรถแก๊ส

ระบบคำนวนภาษีรถยนต์

ภาษีรถเก๋ง ภาษีรถกระบะ ภาษีรถบรรทุก ภาษีรถแก๊ส

ระบบคำนวนภาษีรถยนต์ออนไลน์
รย.1 ภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง / รถกระบะ 4 ประตู) แสดงรูปรถ
 


รย.2 ภาษีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน แสดงรูปรถ
 


รย.3 ภาษีรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล แสดงรูปรถ
 


รย.12 ภาษีรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล แสดงรูปรถ
 


ภาษีรถยนต์ตามน้ำหนัก (รถกระบะ 2 ที่นั่ง รถตู้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด รถยนต์บริการ รถยนต์รับจ้าง รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลรถลากจูงรถแทรกเตอร์ที่มิได้ใช้ในการเกษตร)