dicdlt2.com

โปรแกรมแปลงค่า

เครื่องวัดควันดำ แบบทึบแสง


จากสูตร สูตรคำนวน แปลงค่าเครื่องวัดควันดำ แบบทึบแสง

ค่า NLS
ค่า LS
ค่า LM

ผลลัพธ์ :  -