HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ข้อมูลโครงงาน


ช่วยตรอแถวนครสวรรค์
16-12-2020 ช่วยตรอแถวนครสวรรค์ อาการ มอเตอร์หมุนกลับทาง เรื่องจากการไฟฟ้ากลับเฟสมาวันหยุด การแก้ไข ก็สลับไฟเข้า แค่ 1 คู่นะครับ 091-031-8833