HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ข้อมูลโครงงาน


port usb to serial
สายแข็ง ขั้วเสียบ ตัวแปลง usb to serial ตัวที่ทำให้มีปัญหาการสื่อสารระหว่างคอม กับ บอร์ดควบคุม