ระบบบันทึกค่าโคมไฟหน้า

Front Lamp Check Recording System

ระบบบันทึกค่าโคมไฟหน้า

Front Lamp Check Recording System

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ทะเบียนรถ ความเข้มไฟสูง ความเข้มไฟต่ำ องศาไฟสูง องศาไฟต่ำ เมนู
ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา ซ้าย ขวา