กิจกรรม "ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย" ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

รายการที่ควรตรวจเช็กความพร้อมเบื้องต้นสำหรับรถยนต์ (จำนวน ๒๐ รายการ)

ชนิดรถ หมายเลขทะเบียนรถ จังหวัด เลขกม วันที่ 06/12/2566

๑.ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง       
๒.ตรวจสภาพยาง       
๓.ตรวจระดับน้ำในหม้อน้ำ หม้อพักน้ำฝาปิดหม้อน้ำ       
๔.ตรวจสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ       
๕.ตรวจสอบระบบไฟชาร์จ       
๖.ตรวจสภาพสายพาน ความตึงของสายพานพร้อมปรับตั้ง       
๗.ครวจสอบท่อยางหม้อน้ำและรอยรั่ว       
๘.ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกและน้ำมันคลัตซ์       
๙.ตรวจสอบคลัตซ์       
๑๐.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่       
๑๑.ตรวจระดับน้ำล้างกระจก       
๑๒.ตรวจสอบอุปกรณ์ปัดน้ำฝน       
๑๓.ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันในห้องเครื่องยนต์       
๑๔.ตรวจเบรก       
๑๕.ตรวจสอบเบรกมือ       
๑๖.ตรวจสอบไส้กรองอากาศ       
๑๗.ตรวจสภาพการทำงานของเครื่องยนต์       
๑๘.ตรวจเข็มขัดนิรภัย       
๑๙.ตรวจสอบระบบส่งกำลัง,ระบบบังคับเลี้ยว และระบบรองรับน้ำหนัก       
๒๐.ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)