ระบบจองคิวเข้าใช้บริการ กรมการขนส่งทางบก


ขั้นตอนที่ 3

สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3

ตรวจสภาพรถ

เลือกเดือนที่ต้องการจอง
เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 กรกฎาคม 2564 สิงหาคม 2564 กันยายน 2564 ตุลาคม 2564 พฤศจิกายน 2564 ธันวาคม 2564 มกราคม 2565 กุมภาพันธ์ 2565 มีนาคม 2565