HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)
PROJECT
โครงงาน
DETAIL
รายละเอียด
LINK
ลิ้ง
[21]
เบรก BM
แกนสลักมอเตอร์ยี่ห้อ BM
[22]


เซนเซอร์เบรก RAVA
ค่าความต้านทาน 5K นะครับสำหรับเบรกยี่ห้อ RAVA และ ซานลิโอ
[23]
โหลดเซลส์เครื่องพูดได้
โหลดเซลส์เครื่องพูดได้
[24]
เครื่อวัดเสียงรุ่นเก่า TES1350
ถ้าหน้าจอขึ้น แสดงว่า ถ่ายน 9 VDC หมดนะครับ
[25]
ตัวประกบแกนเพลามอเตอร์ที่ขาด
ตัวประกบแกนเพลามอเตอร์ที่ขาด
[26]
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ GENA200
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ GENA200
[27]
อุปกรณ์ดัดกรองโควิทเบื้องต้น
อุปกรณ์ดัดกรองโควิทเบื้องต้น
[28]


ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ koeng
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ koeng
[29]
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ koeng
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ koeng
[30]


งานมากรอแปป
งานมากรอแปป
[31]
ซ่อมเครื่องวัดก๊าซรั่ว
ซ่อมเครื่องวัดก๊าซรั่ว
[32]
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ horibra 324JA
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ horibra 324JA
[33]
หนังสืออบรมตรอ
หนังสืออบรมตรอ
[34]

ประมูลป้ายวันที่ 19กพ65
ประมูลป้ายวันที่ 19กพ65
[35]
งานซ่อมและอุปกรณ์
งานซ่อมและอุปกรณ์
[36]ส่งไร้สาย DS-42
ส่งไร้สาย DS-42
0910-031-8833
[37]


ซ่อมบอร์ดโคมไฟหน้า ART2800
ซ่อมบอร์ดโคมไฟหน้า ART2800
091-031-8833
[38]ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ GENA200
ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ก๊าซ GENA200 091-031-8833
[39]


ซ่อมกล่องออนไลน์รุ่นเก่า
ซ่อมกล่องออนไลน์รุ่นเก่า หน้าจอไม่ติด รับค่าไม่ได้
091-031-8833
[40]ซ่อม koeng
ซ่อม koeng ตามวันที่ครับ กดปุ่มไม่ได้ ค่าไม่ขึ้น
091-031-8833
link

Staff
Căutare boli