HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)
PROJECT
โครงงาน
DETAIL
รายละเอียด
LINK
ลิ้ง
[41]

วัดก๊าซรั่ว
วัดก๊าซรั่ว อาการส่วนใหญ่ ตรอ. ลืมถ่านไว้นานมาทำให้มีน้ำยาออกมากัดแผ่นวงจรพิมพ์ลายวงจรจะขาดนะครับ หรือหัวเซนเซอร์เสียราคา ประมาณ 200-300 บาท นะครับ หรือ สายขาดก็ต่อตามรุปที่ลงมา
ถามได้ที่ 091-031-8833
[42]
Ds-2000 ควันดำ
Ds-2000 ควันดำ รุ่นนี้ทุกอาการครับ มีบอร์ดที่รับประกันตลอดชีวิต หัวเซนเซอร์ ไอซีควบคุมหลัก
หน้าจอแสดงผล โอลิ่ง อาการ คาลิเบรกไม่ลง เมื่อหมุนโวลุ่ม ค่าไม่แสดง 0-90 เมื่อใส่กระดาษขาวโทรถามได้ครับ 091-031-8833
[43]
ต่อสวิท COHC
ต่อสวิท COHC
[44]
COHC ยี่ห้อ FUJI รุ่น ZKE
COHC ยี่ห้อ FUJI รุ่น ZKE
[45]
พี่มยุรีเชียงใหม่ส่งมาให้
พี่มยุรีเชียงใหม่ส่งมาให้
[46]
ตรอใช้ไร้สาย TES1350กับคอมพิวเตอร์
ตรอใช้ไร้สาย TES1350กับคอมพิวเตอร์
[47]


สวิทและแจ๊ดคุณภาพดี
สวิทและแจ๊ดคุณภาพดี บ้านหม้อ ร้านโชคชัยอิเล็กทรอนิกส์
[48]
ตรอทดสอบCOHC รุ่น GENA -200
ตรอทดสอบCOHC รุ่น GENA -200 ขึ้นตอมพิวเตอร์
[49]
COSBER
COSBER
[50]
โปรแกรมผลประวัติการขอรับใบอนุญาต
01-12-2020 สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแถลง
[51]ตรอ ควรตรวจสอบนะครับ
03-12-2020 ตรอ ควรตรวจสอบนะครับ ดูใน V5 นะครับ มีข้อควรตรวจสอบ มี น้ำหนักลงเพลา 1 หรือ 2 หรือค่า ต่างๆๆ มีค่าซ้ำกัน มากทำให้ ตรอ ต้องชี้แจงนะครับ ควรดูว่าเกิดอะรไขึ้นนะครับ
[52]ลองอปุกรณ์ใหม่
04-12-2020 ลองอปุกรณ์ใหม่
[53]
ช่วยตรอ จังหวัด ระนองพี่เล็ก
03-12-2020 ช่วยตรอ จังหวัด ระนองพี่เล็ก เครื่องทดสอบเบรก ยี่ห้อ ZEMIC ไม่สื่อสารระหว่างคอมกับชุดควบคุมนะครับ ช่างบอก 15000 ไล่ไปไล่มา ปรากฏว่า แค่ สาย ขาด ตรอ บัดกรี เอง สบายครับ
[54]


ช่วยตรอ จังหวัดจันทรบุรี
03-12-2020 ช่วยตรอ จังหวัดจันทรบุรี เครื่องทดสอบเบรกยี่ห้อ RAVA เซนเซอร์ Proxmity หัวขาดนะครับ ตรอ ซื้อเองได้ในราคา 780 บาท ไม่ต้องตามช่างครับประหยัด
[55]
ช่วย คาลิเบรก ตรอพี่ไกพีวี จังหวัดอุบล
03-12-2020 และ 04-12-2020 ช่วย คาลิเบรก ตรอพี่ไกพีวี จังหวัดอุบล
[56]ทำกล่องONLINE ระบบแลน ตรอ จังหวัดพิจิตร
04-12-2020 ทำกล่องONLINE ระบบแลน ตรอ จังหวัดพิจิตร
[57]
ช่วยทำกล้องตรอ ที่เชียงราย
04-12-2020 ช่วยทำกล้องตรอ ที่เชียงราย
[58]
ช่วยดูคุณต้นเบรก RAVA
04-12-2020 ช่วยดูคุณต้นเบรก RAVA
[59]
เบรกพูดได้ ค่าน้ำหนักหรือแรงเบรกไม่มา
เบรกพูดได้ ค่าน้ำหนักหรือแรงเบรกไม่มา
[60]
สัญลักษณ์เซฯเซอร์PROXMITYจากพี่รังสรรค์ เชียงใหม่
สัญลักษณ์เซฯเซอร์PROXMITYจากพี่รังสรรค์ เชียงใหม่

Staff
Căutare boli