HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

HOBBY IoT & ELECTRONICS
งานอดิเรก IoT และอิเล็กทรอนิกส์

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)

ศราวุร พงษ์สาลี (SARAVUTH PONGSALEE)
0910318833 (+66910318833)
PROJECT
โครงงาน
DETAIL
รายละเอียด
LINK
ลิ้ง
[1]


FUSE ที่แอบอยู่ที่ปลั๊ก
[2]
แก้ไขศูนย์ล้อเบรก COSBER
[3]
ผลเบรกยี่ห้อ MULLER
[4]
รถโชว์
[5]
ค่ามาตรฐาน CO2
[6]
การครอบค่าผลเบรก
[7]
ผลค่าทดสอบเบรก cosber
[8]
ตรอ สั่งซื้อ COHC ยี่ห้อ koeng keg200
[9]

สอนตรอ ใช้โปรแกรม hercules
[10]

กรอง COHC ยี่ห้อ fuji ZKE
ควรเปลี่ยน แล้ว เลาลองให้ปิดทุกครั้ง
[11]
คาลิเบรกศูนย์ล้อเบรก zemic ตรอชัยนาท
18-02-2563 คาลิเบรกศูนย์ล้อเบรก zemic ตรอชัยนาท
[12]


ป้าย true color และ PM2.5
15-16 กพ 2563 งานประมูลป้ายเลขสวย จังหวัดอุตรดิตถ์ ใช้ จอ true color และ ป้ายแสดงค่า PM2.5
[13]

ทำควันดำรุ่นเก่า COHC วัดรอบ ตรอ จังหวัดพิษุโลก
09-02-2563 ทำควันดำรุ่นเก่า COHC วัดรอบ ตรอ จังหวัดพิษุโลก
[14]
เปลี่ยนบอรด์แท้เครื่องวัดควันดำ จังหวัดพิษุโลก
10-02-2563 เปลี่ยนบอรด์แท้เครื่องวัดควันดำ จังหวัดพิษุโลก
[15]
เปลี่ยนบอรด์แท้เครื่องวัดควันดำ จังหวัดสุโขทัย
10-02-2563 เปลี่ยนบอรด์แท้เครื่องวัดควันดำ จังหวัดสุโขทัย
[16]

เปลี่ยน MAX232 กล่อง ONLINE
[17]

แนะนำซ่อมเครื่องทดสอบเบรกยี่ห้่อ TRO
10-02-2563 แนะนำซ่อมเครื่องทดสอบเบรกยี่ห้่อ TRO ภาคใต้
[18]
ซ่อม COHC GENA ตรอเพชรบูรณ์
10-02-2563 ซ่อม COHC GENA ตรอเพชรบูรณ์
[19]
ซ่อม COHC ยี่ห้อ GENA
10-02-2563 ซ่อม COHC ยี่ห้อ GENA จังหวัด สตูล
[20]


ซ่อมกล่อง ONLINE และวัดเสียง TES1350
10-02-2563 ซ่อมกล่อง ONLINE และวัดเสียง TES1350 ตรอ จังหวัดสตูล

Staff
Căutare boli